Historisch overzicht van het Harderwijks Mannenkoor

GeschiedenisfotoEen aantal mannen uit Harderwijk krijgt het idee om een soort aubade te houden ter gelegenheid van het 25-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina. Het begin van een Mannenkoor in Harderwijk is geboren. Op 23 oktober 1923 besluiten 40 leden tot oprichting van het " Harderwijks Mannenkoor ". De eerste dirigent is meester Bronsveld en hij hanteert het stokje tot 1926. Hij wordt opgevolgd door Johan Driesenaar, die het Mannenkoor jaren zal dirigeren.

In het jaar 1930 zijn er 54 leden. Er wordt deelgenomen aan perse concoursen, maar de eigen uitvoeringen zijn zeker zo belangrijk.  Herman Buma zal jaren de voorzittershamer hanteren. Het Harderwijks Mannenkoor wordt in die jaren ook wel "het koor van Buma" genoemd. In 1969 zijn er 115 leden. Er komen meer optredens, niet alleen in Harderwijk maar ook daarbuiten. De nieuwe dirigent is Jaap Zwart, maar na een jaar komt er weer een wisseling. Geert Gringhuis, jong en enthousiast, weet het koor tot grote prestaties te brengen. Helaas overlijdt hij drie jaar later op 31-jarige leeftijd. Zijn opvolger wordt Bart van Beinum. Bart van Beinum krijgt vervolgens een functie bij de radio en tv in Hilversum. Zijn opvolger is Mario Telnekes. Er zijn plannen om een muziek- en propagandacommissie in het leven te roepen. Zaken moeten professioneler worden aangepakt. Er komt een verenigingsblad met de naam Laudate Dolfinae.

Het Harderwijks Mannenkoor heeft een aantal  buitenlandse reizen gemaakt o.a. naar Mühlheim en Weimar in Duitsland en naar Londen.

In 1998 bestaat het koor 75 jaar. Er wordt door de heren A. van Eeden en F. Driesenaar een prachtig jubileumboek samengesteld met de titel " Zo de ouden zongen....".

Dirigenten komen en gaan. Jim Berben, Wouter van den Braak, Susanna Veerman. Zij zijn het die de toon aangeven. Om een koor uit één mond te laten zingen is nog niet zo eenvoudig. Gelukkig is de sfeer in het Mannenkoor altijd goed gebleven.

Die sfeer is bijna optimaal te noemen onder de enthousiaste en humorvolle leiding van dirigent, Jaap de Ruijter. De repetitieavonden worden trouw bezocht en er wordt stevig gestudeerd, en af en toe heerlijk gelachen. Inmiddels studeren de mannen thuis met een computerprogramma de nieuwe liederen in. Jaap de Ruijter is de grote initiator en inspirator van de jubileumshow van 2 november 2013 in het Dolfinarium ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van het Harderwijks Mannenkoor. Een feestelijke, muzikale show met 1700 luisteraars zou het hoogtepunt moeten worden voor Jaap en zijn mannen na anderhalf jaar hard studeren. Helaas, Jaap is ernstig ziek geworden en op 16 mei 2014 overleden. Zijn vriend Jimco Zijlstra heeft het dirigeerstokje overgenomen en heeft het Harderwijks Mannenkoor geleid bij de uitgestelde jubileumshow, die wordt uitgevoerd op 8 november 2014 in het Dolfinarium van Harderwijk.

Met ingang van 1 januari 2015 is Jimco Zijlstra de eerste dirigent van het Harderwijks Mannenkoor. Voor het eerst in de geschiedenis van dit koor vindt de repetitieavond op donderdagavond plaats in het kerkelijk centrum de Regenboog in Drielanden te Harderwijk.  Belangstellende mannen, die graag willen zingen, kom eens luisteren en, zeker weten, zingt u daarna uit volle borst mee.

 

De geschiedenis van de dirigeerstok van het Harderwijks Mannenkoor.

Ons koor werd zoals bekend op 23 oktober 1923 opgericht. De eerste dirigent van HMK was G.P. Bronsveld of te wel “meester Bronsveld”. De dirigeerstok is aan het koor geschonken door één van de nazaten van de heer Brons. De inscriptie in zilver beslag op de stok vermeldt ”Harpe Davids” gedateerd 1907 een verwijzing naar een koor dat Bronsveld eerder onder zijn hoede heeft gehad. Een dirigentstok van 108 jaar oud!

Overzicht van de dirigenten van het Harderwijks Mannenkoor
 1. 1923-1928 G.P. Bronsveld
 2. 1928-1966 Johan Driesenaar
 3. 1966-1967 Jaap Zwart
 4. 1967-1970 Geert Gringhuis
 5. 1971-1975 Bart van Beinum
 6. 1975-1995 Mario Telnekes
 7. 1995-1997 Jim Berben
 8. 1997-2005 Wouter van den Braak
 9. 2005-2007 Susanna Veerman
 10. 2007-2014 Jaap de Ruijter
 11. 2014-2014 adinterim Johan van Straaten
 12. 2015-heden Jimco Zijlstra