zondag, juni 13, 2021
cultuurfonds horizontaal kleur
Het Prins Bernhard Cultuurfonds voert actie voor lokale cultuur en natuurorganisaties. Zou je ook willen geven?
De donatie gaat naar ons Harderwijks mannenkoor.
Klik hier https://cultuurfonds.gift/c/mobiele-collecte-2021?p=44238370 voor meer informatie en geef eenmalig. Dank je wel!

De actieweek is op 5 juni beëindigd. Alle donateurs BEDANKT voor uw gift! Opbrenst 342,75 euro.

Tijdelijk geen repetities
Vanwege de covid-19 pandemie zijn er tot nader bericht geen optredens en repetities.

 HMK 2019 1 

 Het Harderwijks Mannenkoor is een vereniging van zangers met één gemeenschappelijk doel: samen zingen.  Maar ook is het waar wat in ons welkomstlied klinkt: “zingen schept … vriendschap”. De leden van ons koor hebben verschillende achtergronden, sociaal, cultureel en religieus. Momenteel heeft het koor ca.80 leden, De leden komen uit Harderwijk, maar ook uit de wijde omgeving.

Het koor is opgericht in 1923 en hoopt dus in 2023 zijn 100-jarig bestaan te kunnen vieren.

Ons repertoire biedt een variëteit aan moderne en klassieke koormuziek, religieuze liederen, volksliedjes, opera- en operettestukken en Oudhollandse nummers. De muziekcommissie en de dirigent staan open voor suggesties.

Het streven is om het hele jaar door op te treden bij verschillende gelegenheden, zoals de 4 mei-herdenking. Er worden ook eigen concerten in Harderwijk georganiseerd, zoals het jaarlijkse Oranjeconcert, het najaarsconcert  en het kerstconcert. Verder verleent het mannenkoor ook medewerking aan concerten van andere koren en aan bijzondere kerkdiensten.

De repetities vinden plaats in het kerkelijk centrum De Regenboog , Biezenplein 1 op donderdagavond van 20.00 uur – 22.00 uur.

Bent u geïnteresseerd om bij ons koor te komen zingen, dan heten wij u van harte welkom. U kunt contact opnemen met een van de koorleden, die u mogelijk kent, of bij de secretaris.
Zie daartoe verder op onze website. 
Ook kunt u het Harderwijks Mannenkoor volgen op facebook!


Wilt u naar het ledendeel van de website? Log dan in.